เทศนา

นมัสการ

 • Jan 26 , 2015

  บรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญ­ชาวันที่ 25 มกราคม 2015

 • Jan 13 , 2015

  บรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญ­ชาวันที่ 11 มกราคม 2015

 • Jan 05 , 2015

  บรรกาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา­วันที่ 4 มกราคม 2015

 • Dec 29 , 2014

  บรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญ­ชาวันที่ 28 ธันวาคม 2014

CD-DVD คำเทศน์

บัญชีธนาคารของคริสจักร

แผนที่ออฟฟิศ


ดู Glory Building (UCC) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า