นับถอยหลังสู่ค่ายฤทธานุภาพ Supernatural มิติเหนือธรรมชาติ

ประชาสัมพันธ์

 • Feb 04 , 2016

  ขอเชิญทุกท่านพบกับค่ายประจำปี 2016(ค่ายฤทธานุภาพ)

  ในหัวข้อค่าย Supernatural มิติเหนือธรรมชาติ

  วันจัดค่าย:   วันที่ 30  เมษายน -  3 พฤษภาคม  2016  

  สถานที่ :  ห้องประชุมสุนทรภู่  โรงแรมสตาร์  จังหวัดระยอง

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก QR Code

เทศนา

 • Feb 09 , 2016

  เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.ศิริพร สุกัญจนศิริ (อ.ใหญ่) เรื่องการเป็นบุคคลที่เคลื่อนอย่างมียุทธศาสตร์ คำเทศนาที่จะทำให้เราได้มองเห็นยุธศาสตร์ที่พระเจ้าจัดเตรียมและหนทางที่พระเจ้าจะเข้ามาสอนเราในการเคลื่อนไปกับพระเจ้าอย่างมีเป้าประสงค์และจุดหมาย

  รับชมผ่าน QR Code

   

 • Feb 09 , 2016

  เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.วรรณา ไทยวัชรามาศ (อ.ติ๊ก) เรื่องเราจะเคลื่อนไปกับพระเจ้าผู้ทรงฉับพลันได้อย่างไร คำเทศนาที่จะทำให้เราสามารถตอบสนองต่อสิ่งที่พระเจ้ากำลังเคลื่อนไหว ได้อย่างถูกจังหวะเวลาของพระเจ้า

  รับชมผ่าน QR Code

 • Feb 09 , 2016

  เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา เรื่องหลักการเพิมพูน เพื่อเรียนรู้ที่จะทวีคุณชีวิตของเราร่วมก­ัน

  รับชมผ่าน QR Code

 • Dec 28 , 2015

  เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา เรื่อง เรียนรู้ดำเนินในมิติพระสิริ คำเทศนาที่จะทำให้เราเข้าใจและนำไปใช้เพื่อพาตัวเราและครอบครัวไปสู้พระสิริของพระเจ้า

  รับชมผ่าน QR Code

นมัสการ

 • Apr 24 , 2016

  เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 24 เมษายน 2016 เมื่อพระเจ้าส่งทูตสวรรค์มาร่วมนมัสการกับพวกเรา

  รับชมผ่าน QR Code

   

 • Apr 17 , 2016

  เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 17 เมษายน  2016 เมื่อพระเจ้าต้องการปลอดปล่อยคนของพระเจ้าเพื่อไปรับชัยชนะและเสรีภาพ

  รับชมผ่าน QR Code

 • Apr 10 , 2016

  บรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 10 เมษายน 2016 เมื่อความรักพระเจ้าเทลงมา เสริภาพอย่างอัศจรรย์ถูกระเบิดขึ้น บรรยากาศในห้องประชุมเต็มไปด้วยการเทความรักให้กันอย่างเต็มที่

  รับชมผ่าน QR Code

 • Apr 03 , 2016

  บรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 3 เมษายน 2016 เมื่อพระเจ้าเสด็จเข้ามาในการนมัสการและบอกว่า "เรามีที่นัดพบของเราและพระองค์"

  รับชมผ่าน QR Code

   

CD-DVD คำเทศน์

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

สถานนมัสการวันอาทิตย์

แผนที่ออฟฟิศ