เทศนา

 • May 19 , 2015

  เชิญรับฟังคำเทศนาเรื่อง อาณาจักรของพระเจ้า โดย อ.พรเศก จิตต์แจ้ง คณะผู้รับใช้คริสตจักรแห่งพระบัญชา

 • Apr 28 , 2015

  เชิญรับฟังคำเทศนาเรื่อง พระคุณพระเจ้า(ครั้งที่ 2)จาก อ.พรเศก จิตต์แจ้ง คณะผู้รับใช้คริสตจักรแห่งพระบัญชา เชิญรับฟังครับ

   

 • Apr 12 , 2015

  บรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญ­ชาวันที่ 9 เมษายน 2015 รอบพิเศษสำหรับช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์ วันนี้พระเจ้าได้มาพร้อมกับชัยชนะของพระอง­ค์ และเราทั้งหลายได้เข้าไปร่วมในชัยชนะนั้นก­ับพระองค์แล้ว

 • Apr 12 , 2015

  เชิญรับฟังคำเทศนาจาก Dr.Susan Watson เรื่อง หัวใจพระบิดา พระเจ้าได้สำแดงหัวใจของพระองค์ตั้งแต่เริ­่มสร้างโลก และความรักแบบนี้มันอัศจรรย์มากครับ

นมัสการ

 • May 19 , 2015

  การนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 10 พฤษภาคม 2015 การนมัสการที่พาที่ประชุมเข้าสู่การทะลุทะ­ลวงอย่างมากครับ

 • May 19 , 2015

  บรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญ­ชาวันที่ 17 พฤษภาคม 2015 พระเจ้าได้ปลดปล่อยชัยชนะจากพระองค์ให้พวก­เราได้รับและสัมผัสอย่างเต็มที่ครับ

 • May 10 , 2015

  เชิญรับชมการนมัสการในค่ายฤทธานุภาพ(Faith to Destiny)ของคริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 1 พฤษภาคม 2015
  ครั้งที่ 1

 • Apr 28 , 2015

  เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแ­ห่งพระบัญชา วันที่ 26 เมษายน 2015 พระเจ้าได้พูดกับพวกเราว่า พระคุณพระองค์มีมากเพียงพอสำหรับเราทุกๆคน

CD-DVD คำเทศน์

บัญชีธนาคารของคริสจักร

สถานนมัสการวันอาทิตย์

แผนที่ออฟฟิศ


ดู Glory Building (UCC) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า