นับถอยหลังสู่การถ่ายทอดสด เฉลิมฉลองครบรอบ 6 ปี

ประชาสัมพันธ์

 • Feb 04 , 2016

  ขอเชิญทุกท่านพบกับค่ายประจำปี 2016(ค่ายฤทธานุภาพ)

  ในหัวข้อค่าย Supernatural มิติเหนือธรรมชาติ

  วันจัดค่าย:   วันที่ 30  เมษายน -  3 พฤษภาคม  2016  

  สถานที่ :  ห้องประชุมสุนทรภู่  โรงแรมสตาร์  จังหวัดระยอง

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก QR Code

 • Nov 30 , -0001

  เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่เส้นทางชีวิตคู่

  รายละเอียดการอบรม Pre-Wedding
  เปิดรับสมัครลงทะเบียน วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2016 ถึง วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2016
  รับใบสมัครและลงทะเบียนได้ที่ UCC Service
  ค่าลงทะเบียน คู่ละ 1,500 บาท
  วันอบรม : วันพุธที่ 6 เมษายน 2016 เวลา 09.00-20.30 น. ที่อาคารกลอรี่

เทศนา

 • Feb 09 , 2016

  เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.ศิริพร สุกัญจนศิริ (อ.ใหญ่) เรื่องการเป็นบุคคลที่เคลื่อนอย่างมียุทธศาสตร์ คำเทศนาที่จะทำให้เราได้มองเห็นยุธศาสตร์ที่พระเจ้าจัดเตรียมและหนทางที่พระเจ้าจะเข้ามาสอนเราในการเคลื่อนไปกับพระเจ้าอย่างมีเป้าประสงค์และจุดหมาย

  รับชมผ่าน QR Code

   

 • Feb 09 , 2016

  เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.วรรณา ไทยวัชรามาศ (อ.ติ๊ก) เรื่องเราจะเคลื่อนไปกับพระเจ้าผู้ทรงฉับพลันได้อย่างไร คำเทศนาที่จะทำให้เราสามารถตอบสนองต่อสิ่งที่พระเจ้ากำลังเคลื่อนไหว ได้อย่างถูกจังหวะเวลาของพระเจ้า

  รับชมผ่าน QR Code

 • Feb 09 , 2016

  เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา เรื่องหลักการเพิมพูน เพื่อเรียนรู้ที่จะทวีคุณชีวิตของเราร่วมก­ัน

  รับชมผ่าน QR Code

 • Dec 28 , 2015

  เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา เรื่อง เรียนรู้ดำเนินในมิติพระสิริ คำเทศนาที่จะทำให้เราเข้าใจและนำไปใช้เพื่อพาตัวเราและครอบครัวไปสู้พระสิริของพระเจ้า

  รับชมผ่าน QR Code

นมัสการ

 • Feb 07 , 2016

  เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2016 เมื่อเริ่มนมัสการพระเจ้าได้ปลดปล่อยพระคุณของพระเจ้าอย่างอัศจรรย์

  รับชมผ่าน QR Code

 • Jan 31 , 2016

  เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 31 มกราคม 2016 พระเจ้าสำแดงกับเราว่า เราทุกคนเป็นเหมือนภูเขาไฟที่กำลังจะถึงเวลาประทุ เพื่อจะออกไปเป็นพรกับประเทศและโลกนี้

  รับชมผ่าน QR Code

   

 • Jan 24 , 2016

  เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 24 มกราคม 2016 พระเจ้าทรงสำแดงพระคุณของพระองค์สำหรับเราแต่ละคน ขอบคุณพระเจ้า

  รับชมผ่าน QR Code

 • Jan 17 , 2016

  เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 17 มกราคม 2016 พระบิดา อับบาทรงสำแดงความรักและพระสิริ เพื่อเราจะร่วมรับกำลังชัยชนะ และชิงทุกอย่างที่เป็นของเราคืนจากศัตรู!

  รับชมผ่าน QR Code

CD-DVD คำเทศน์

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

สถานนมัสการวันอาทิตย์

แผนที่ออฟฟิศ