ประชาสัมพันธ์

 • Aug 27 , 2015

  Cleansing Stream  2015 

  “การปลดปล่อยไม่ควรถูกมองว่าเป็นเหตุการณ์เพียงครั้งเดียวในชีวิต หากแต่ควรเป็นส่วนหนึ่ง ของขบวนการชำระชีวิตให้บริสุทธิ์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

 • Aug 21 , 2015

  หลายคนอาจมีประสบการณ์กับหัวใจพระบิดา แต่คุณรู้ไหมว่า คุณจะเป็นลูกของพ่อ(พระบิดา)ได้อย่างไร?

เทศนา

 • Oct 04 , 2015

  เชิญรับฟังคำเทศนาเรื่อง ปี 5776 Ayin Vav ปีของการสถาปนาอนาคตของคุณ จาก อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา คำเทศนาที่จะพาเราเข้าสู่วงจรแห่งพระพรในปี 5776 (ปีใหม่ของอิสราเอล) เพื่อเราจะเดินในเส้นทางที่พระเจ้ากำหนดไว้ให้เราไปสู่เป้าประสงค์ของชีวิตของเรา

 • Oct 03 , 2015

  เชิญรับฟังคำเทศนาเรื่อง ปี 5776 ฤดูกาลแห่งการเตรียมหนทางใหม่แห่งความเชื่อ จาก อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา อีกหนึ่งคำเทศนาเกี่ยวกับการก้าวเข้าสู่ปี 5776 คำเทศนาที่จะทำให้เราเตรียมชีวิตเพื่อการเดินด้วยความเชื่อตลอดปี 5776

 • Sep 25 , 2015

  เชิญรับชมคำเทศนาเรื่อง ปี 5776 พระพรจากเยรูซาเล็ม โดย อ.ศิริพร สุกัญจนศิริ (อ.ใหญ่) คำเทศนาสำหรับการก้าวเข้าสู่ปี 5776 (ปีใหม่ของอิสราเอล) ด้วยความเข้าใจว่ามีพระพรอะไรที่เราต้องเข้าไปรับสำหรับปีนี้!! อีกทั้งทำให้เราดำเนินชีวิตด้วยการเข้าสู่วงจรเวลาของพระเจ้าอย่างเข้าใจ

 • Sep 07 , 2015

  เชิญรับชมคำเทศนาจาก อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา เรื่อง พักสงบจากปัญหาและมือของศัตรู เมือเจอปัญหาหรือสถานการณ์เลวร้ายในชีวิต ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราจะเรียนรู้และตอบสนอง เพื่อจะเอาชนะมันได้อย่างไร?

นมัสการ

 • Oct 04 , 2015

  เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 4 ตุลาคม 2015 นมัสการในบรรยากาศของเทศกาลอยู่เพิง ที่เราจะนำตัวเราเองเข้ามาอยู่ภายใต้การทรงสถิตของพระเจ้า

 • Sep 28 , 2015

  เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 27 กันยายน 2015 ในบรรยากาศการเฉลิมฉลองขึ้นปี 5776 (ปีใหม่ของอิสราเอล)

 • Sep 25 , 2015

  เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 20 กันยายน 2015 เมื่อเราปลดปล่อยเสียงแห่งชัยชนะเหนือศัตรู พระเจ้าได้เข้ามาเพื่อยืนยันว่าพวกเราชนะแน่นอน

 • Sep 13 , 2015

  เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 13 กันยายน 2015 พระเจ้าได้เทพระสิริของพระองค์ลงมาอย่างชัดเจนเมื่อเราเริ่มนมัสการ

CD-DVD คำเทศน์

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

สถานนมัสการวันอาทิตย์

แผนที่ออฟฟิศ


ดู Glory Building (UCC) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า