เทศนา

 • May 25 , 2015

  เชิญรับฟังคำเทศนาเรื่อง อย่างทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัย โดย อ.ศรีวรรณ อุ่นใจ คณะผู้รับใช้คริสตจักรแห่งพระบัญชา

 • May 19 , 2015

  เชิญรับฟังคำเทศนาเรื่อง อาณาจักรของพระเจ้า โดย อ.พรเศก จิตต์แจ้ง คณะผู้รับใช้คริสตจักรแห่งพระบัญชา

 • Apr 28 , 2015

  เชิญรับฟังคำเทศนาเรื่อง พระคุณพระเจ้า(ครั้งที่ 2)จาก อ.พรเศก จิตต์แจ้ง คณะผู้รับใช้คริสตจักรแห่งพระบัญชา เชิญรับฟังครับ

   

 • Apr 12 , 2015

  บรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญ­ชาวันที่ 9 เมษายน 2015 รอบพิเศษสำหรับช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์ วันนี้พระเจ้าได้มาพร้อมกับชัยชนะของพระอง­ค์ และเราทั้งหลายได้เข้าไปร่วมในชัยชนะนั้นก­ับพระองค์แล้ว

นมัสการ

 • Aug 03 , 2015

  บรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญ­ชาว้นที่ 8 สิงหาคม 2015 พระเจ้าได้เข้ามาเพื่อเยียวยาพี่น้องหลายๆ­ท่านในห้องประชุม ขอบคุณพระเจ้า

 • Jul 27 , 2015

  เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแ­ห่งพระบัญชา วันที่ 26 กรกฎาคม 2015 เมื่อเราเข้าสู่การนมัสการ พระเจ้าได้มาเพื่อทำพันธสัญญากับเรา พันธันสัญญาที่เราจะมีพระเจ้าเต็มหัวใจของ­เราแบบ 100% เพื่อเราจะรับทั้งหมดที่พระเจ้าอยากให้เรา­ได้รับ

 • Jul 20 , 2015

  บรรยาการศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 19 กรกฎาคม 2015 พระเจ้าได้เข้ามาย้ำเตื่อนกับพวกเราว่า การที่เราไกล้ชิดกับพระองค์จะทำให้ความรักของพระองคืหล่อเลี้ยงชีวิตเรา ทำให้เราเติบโตได้อย่างมั่นคง เกิดผลได้ตามฤดูกาล และเราไม่ต้องไปพึ่งพาอย่างอื่นแทนที่ความรักของพระเจ้า

 • Jul 20 , 2015

  บรรยาการศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 19 กรกฎาคม 2015 พระเจ้าได้เข้ามาย้ำเตื่อนกับพวกเราว่า การที่เราไกล้ชิดกับพระองค์จะทำให้ความรักของพระองคืหล่อเลี้ยงชีวิตเรา ทำให้เราเติบโตได้อย่างมั่นคง เกิดผลได้ตามฤดูกาล และเราไม่ต้องไปพึ่งพาอย่างอื่นแทนที่ความรักของพระเจ้า

CD-DVD คำเทศน์

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

สถานนมัสการวันอาทิตย์

แผนที่ออฟฟิศ


ดู Glory Building (UCC) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า