ประชาสัมพันธ์

 • Oct 13 , 2015

  ค่ายทรงสถิต 2015 : เปิดลงทะเบียน 11 ตุลาคม 2015 ที่ UCC Service

  กำหนดการ : วันศุกร์ที่ 27 – วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2015

  สถานที่ : สนามแมกซ์ (MAC) มวกเหล็ก สระบุรี

  ลงทะเบียน : Early Bird เพียง 390 บาท เมื่อสมัครภายใน 4 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2015 

  หลังจากนี้ 550 บาท

เทศนา

 • Nov 25 , 2015

  เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.ติ๊ก วรรณา ไทยวัชรมาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชีวิตภายใน ครั้งที่ 1 เพื่อเราจะได้เรียนรู้จักการที่พระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นเหมือนพระองค์ อย่างอัศจรรย์

  รับชมผ่าน QR Code

 • Nov 23 , 2015

  เชิญรับฟังคำเทศนาเรื่องการเปลี่ยนแปลงจิตใจ ตอนที่ 2 โดย อ.วรรณา ไทยวัชรมาส คำสอนที่จะทำให้เราเข้าใจการทำงานของจิตใจเพื่อเราจะร่วมมือก้บพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเปลี่ยนเราก้าวไปสูอัตลักณ์ของเรามากขึ้น

  รับชมผ่าน QR Code

 • Oct 18 , 2015

  เชิญรับฟังคำเทศนาเรื่อง เชื่อมต่ออดีตกับอนาคตของคุณ โดย อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา คำเทศนาที่จะพาเราเข้าไปเชื่อต่อในวงจรแห่งพระพรของพระเจ้า

 • Oct 11 , 2015

  ขอเชิญรับฟังคำเทศนาเรื่อง เข้าสู่ประสบการณ์และช่วงเวลาฤดูกาลของพระเจ้า(เทศกาลอยู่เพิง) โดย อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา คำเทศนาที่จะทำให้เราก้าวเข้าสู่วงจรแห่งพระพรในเทศกาลอยู่เพิงด้วยความเข้าใจ (เทศนาวันที่ 4 ตุลาคม 2015)

นมัสการ

 • Nov 22 , 2015

  เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 22 พฤศจิกายน 2015 พระสิริของพระเจ้าเทลงมาอย่างมาในการนมัสการ และมีถ้อยคำจากผู้รับใช้พระเจ้าว่า เราเป็นเหมือนดั่งสายล่อฟ้าที่ดึงดูเอาพระสิริ เอาความรัก เอาไฟ เพื่อวิ่งเข้าสู่ตัวเราเพื่อนเป็นพรกับคนรอบข้าง

  รับชมผ่าน QR Code

 • Nov 15 , 2015

  เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 15 พฤศจิกายน 2015 วันที่พระเจ้าได้เทความรักของพระองค์ให้เรา เป็นความรักที่เรียบง่ายเราไม่ต้องทำอะไรให้ได้มาแค่เข้าไปและรับเอา

  รับชมผ่าน QR code

 • Nov 08 , 2015

  เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 8 พฤษศจิกายน 2015  พระเจ้ากำลังพาเราไปยังระดับใหม่ของการนมัสการและรู้จักพระองค์

  รับชมผ่าน QR Code

 • Nov 01 , 2015

  เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 1 พฤศจิกายน 2015 พระเจ้าได้เรียกนักรบที่ซ่อนตัวอยู่ให้ออกมา เพื่อมาเป็นพ่อแม่ของคนที่ต้องการการดูแลปกป้องจากพระองค์

CD-DVD คำเทศน์

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

สถานนมัสการวันอาทิตย์

แผนที่ออฟฟิศ