ประชาสัมพันธ์

เทศนา

 • May 22 , 2016

  เชิญรับฟังคำเทศนาพิเศษจาก Ps. Mel Tari เรื่อง บทเรียนจาก ยอห์น บทที่ 2 เมื่อพระเยซูเปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่น

  รับชมผ่าน QR Code

 • Feb 09 , 2016

  เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.ศิริพร สุกัญจนศิริ (อ.ใหญ่) เรื่องการเป็นบุคคลที่เคลื่อนอย่างมียุทธศาสตร์ คำเทศนาที่จะทำให้เราได้มองเห็นยุธศาสตร์ที่พระเจ้าจัดเตรียมและหนทางที่พระเจ้าจะเข้ามาสอนเราในการเคลื่อนไปกับพระเจ้าอย่างมีเป้าประสงค์และจุดหมาย

  รับชมผ่าน QR Code

   

 • Feb 09 , 2016

  เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.วรรณา ไทยวัชรามาศ (อ.ติ๊ก) เรื่องเราจะเคลื่อนไปกับพระเจ้าผู้ทรงฉับพลันได้อย่างไร คำเทศนาที่จะทำให้เราสามารถตอบสนองต่อสิ่งที่พระเจ้ากำลังเคลื่อนไหว ได้อย่างถูกจังหวะเวลาของพระเจ้า

  รับชมผ่าน QR Code

 • Feb 09 , 2016

  เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา เรื่องหลักการเพิมพูน เพื่อเรียนรู้ที่จะทวีคุณชีวิตของเราร่วมก­ัน

  รับชมผ่าน QR Code

นมัสการ

 • May 22 , 2016

  เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 22 พฤษภาคม 2016 พระเจ้ามาเพื่อให้ชีวิตและความยินดีมาสู่พวกเราทุกคน

  รับชมผ่าน QR Code

 • May 15 , 2016

  เชิญรับชมการนมัสการที่คริสแห่งพระบัญชา วันที่ 15 พฤษภาคม 2016 เมื่อพระเยซูเสด็จมาเพื่อชำระเรา?

  รับชมผ่าน QR Code

 • May 08 , 2016

  เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 8 พฤษภาคม 2016

  รับชมผ่าน QR Code

   

 • Apr 24 , 2016

  เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 24 เมษายน 2016 เมื่อพระเจ้าส่งทูตสวรรค์มาร่วมนมัสการกับพวกเรา

  รับชมผ่าน QR Code

   

CD-DVD คำเทศน์

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

สถานนมัสการวันอาทิตย์

แผนที่ออฟฟิศ