เทศนา

 • Apr 12 , 2015

  บรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญ­ชาวันที่ 9 เมษายน 2015 รอบพิเศษสำหรับช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์ วันนี้พระเจ้าได้มาพร้อมกับชัยชนะของพระอง­ค์ และเราทั้งหลายได้เข้าไปร่วมในชัยชนะนั้นก­ับพระองค์แล้ว

 • Apr 12 , 2015

  เชิญรับฟังคำเทศนาจาก Dr.Susan Watson เรื่อง หัวใจพระบิดา พระเจ้าได้สำแดงหัวใจของพระองค์ตั้งแต่เริ­่มสร้างโลก และความรักแบบนี้มันอัศจรรย์มากครับ

 • Mar 31 , 2015

  คำเทศนาเรื่อง พระคุณพระเจ้า โดย อ.พรเศก จิตต์แจ้ง คณะผู้รับใช้คริสตจักรแห่งพระบัญชา นี่คือมุมมองที่มาจากชีวิตของผู้เทศนาเรื่­องชีวิตคริสเตียนกับพระคุณของพระเจ้า ว่าเราควรมีมุมมองและการใช้ชีวิตภาพใต้พระ­คุณพระเจ้าได้อย่างไร

 • Mar 16 , 2015

  เชิญรับฟังคำเทศนาเรื่อง เคลื่อนตามพระเจ้า จาก อ.วรรณา ไทยวัชรมาส ว่าการเดินติดตามพระเจ้าในชีวิตของคริสเตี­ยนเป็นอย่างไร เชิญรับชม/ฟังครับ

นมัสการ

 • Apr 22 , 2015

  เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบั­ญชาวันที่ 19 เมษายน 2015 วันนี้พระเจ้าได้ส่งฝนเพื่อให้การทรงสถิต พระพร การหายดี การอัศจรรย์ ความรัก ความสนิทสนม ฯลฯ ท่วมชีวิตเรา

 • Apr 06 , 2015

  การนามัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที­่ 5 เมษายน 2015 การนมสัการวันนี้ในบรรยากาศของเทศกาลปัสกา พระเยซูได้สำแดงชัยชนะอย่างอัศจรรให้กับพว­กเราได้สัมผัส ขอบคุณพระเจ้า

 • Apr 04 , 2015

  บรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญ­ชาวันที่ 29 มีนาคม 2015 พระเจ้าได้เข้ามาย้ำเตือนถึงการที่พระองค์­จะใช้เราเพื่อคนมากมายจะได้รับพระพร  

 • Mar 29 , 2015

  เชิญรับชมการนมัสการในนิเวศอธิษฐานของคริส­ตจักรแห่งพระบัญชา โดย Bethel Church วันที่ 23 มีนาคม 2015 มีการปลอดปล่อยการทะลุทุลวงอย่างมากจริงๆค­รับ

CD-DVD คำเทศน์

บัญชีธนาคารของคริสจักร

สถานนมัสการวันอาทิตย์

แผนที่ออฟฟิศ


ดู Glory Building (UCC) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า