เทศนา

นมัสการ

 • Oct 19 , 2014

  เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบั­ญชา วันที่ 19 ตุลาคม 2014

 • Oct 12 , 2014

  บรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญ­ชาวันที่ 12 ตุลาคม 2014

 • Oct 06 , 2014

  การนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 5 ตุลาคม 2014

 • Sep 28 , 2014

  การนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 28 กันยายน 2014 วันนี้พวกเราได้เข้าไปพบกับพระเจ้าผู้รักเ­ราตั้งแต่นิรันดร์กาลจนถึงนิรันดร์กาล

CD-DVD คำเทศน์

บัญชีธนาคารของคริสจักร

แผนที่คริสตจักร


ดู คริสตจักรแห่งพระบัญชา The United Chruch of Commandment ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

แผนที่ออฟฟิศ


ดู Glory Building (UCC) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า