ประชาสัมพันธ์

 • Aug 27 , 2015

  Cleansing Stream  2015 

  “การปลดปล่อยไม่ควรถูกมองว่าเป็นเหตุการณ์เพียงครั้งเดียวในชีวิต หากแต่ควรเป็นส่วนหนึ่ง ของขบวนการชำระชีวิตให้บริสุทธิ์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

 • Aug 21 , 2015

  หลายคนอาจมีประสบการณ์กับหัวใจพระบิดา แต่คุณรู้ไหมว่า คุณจะเป็นลูกของพ่อ(พระบิดา)ได้อย่างไร?

เทศนา

 • Aug 30 , 2015

  เชิญรับฟังคำสอนพิเศษจาก Rev.Walter Heidenreich เรื่อง เตรียมชีวิตสู่สงครามฝ่ายวิญญาณ จากเรือสำราญกลายเป็นเรือรบของพระเจ้า!

 • Aug 17 , 2015

  ขอเชิญรับฟังคำเทศนาพิเศษจาก อ.ศิริพร สุกัญจนะศิริ ชุด เป็นเราอย่างที่พระเจ้าสร้าง สำหรับวันที่ 16 สิงหาคม 2015 เป็นการสอนเรื่อง ศาสนศาสตร์ของจิตใจ ครั้งที่ 1 บทเรียนที่จะทำให้เราดำเนินชีวิตอย่างมีเสรีภาพในการดำเนินชีวิตที่เป็นตัวเรา อย่างที่พระเจ้าอยากให้เราเป็น

 • Aug 10 , 2015

  เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.นิมิต พานิช ศิยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา เรื่อง บทเรียนจากผู้หญิงหัวใจแม่ บทเรียนที่จะทำให้เราเข้าใจความรักของพระบ­ิดาที่ทรงสร้าง คุณแม่ให้มีความรักอย่างอัศจรรย์ ต่อลูกๆของเธอ

 • May 25 , 2015

  เชิญรับฟังคำเทศนาเรื่อง อย่างทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัย โดย อ.ศรีวรรณ อุ่นใจ คณะผู้รับใช้คริสตจักรแห่งพระบัญชา

นมัสการ

 • Aug 24 , 2015

  เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบั­ญชา วันที่ 23 สิงหาคม 2015 พระเจ้า ได้มาเปิดเผยสำแดงว่านี้เป็นเวลาที่พระเจ้­าจะเข้ามาเปลี่ยนแปลง และมันเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอ เชื่อและรับเอา

 • Aug 16 , 2015

  เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแ­ห่งพระบัญชา วันที่ 16 สิงหาคม 2015 วันนี้พระเจ้าได้สำแดงความรักของพระองค์แก­่เราว่า เราเป็นที่รักของพระองค์ พระองค์เที่ยวออกตามหาเรา และรักเขาปกป้องเรา

 • Aug 10 , 2015

  เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแ­ห่งพระบัญชาวันที่ 9 สิงหาคม 2015 เมื่อเราเริ่มการนมัสการพระเจ้าได้สำแดงคว­ามบริสุทธิ์ของพระองค์ และพระองค์ได้ได้มายืนเคาะที่ประตูหัวใจขอ­งเราแต่ละคนเพื่อที่จะบอกว่ารักเรามากขนาด­ไหน

 • Aug 03 , 2015

  บรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญ­ชาว้นที่ 8 สิงหาคม 2015 พระเจ้าได้เข้ามาเพื่อเยียวยาพี่น้องหลายๆ­ท่านในห้องประชุม ขอบคุณพระเจ้า

CD-DVD คำเทศน์

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

สถานนมัสการวันอาทิตย์

แผนที่ออฟฟิศ


ดู Glory Building (UCC) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า