นับถอยหลังสู่ค่ายพบพระพักตร์ DELIVERANCE to Destiny การปลดปล่อยเพื่อก้าวสู่เป้าประสงค์

ประชาสัมพันธ์

 • Jun 09 , 2016

  ค่ายพบพระพักตร์  2016  หัวข้อ  “DELIVERANCE to Destiny“

  การปลดปล่อยเพื่อก้าวสู่เป้าประสงค์

  วิทยากรโดย : ดร.โรเบิร์ต และ ดร.ลินดา ไฮด์เล่อร์ 

  อิสราเอลถูกนำออกมาจากการเป็นทาสในอียิปต์ ได้เข้ามาอาศัยในแผ่นดินแห่งพันธสัญญา แทนที่เขาจะมีเสรีภาพ มีอำนาจ และรับพรจากแผ่นดินที่พระเจ้าประทานให้ เขากลับเป็นทาสไม่ได้รับพระพรที่มาจากแผ่นดิน และมีความทุกข์ยิ่งนัก ผู้ที่มีอำนาจเหนือเขากลับเป็นผู้รับผลิตผลมากมายของแผ่นดิน (เนหะมีย์  9:36-37)

  พระเจ้าได้นำเราออกจากการเป็นทาสอยู่ใต้การปกครองของมาร    เข้ามาอยู่ภายใต้การปกครองของพระองค์แล้ว   เราจึงมีเสรีภาพหลุดจากคำแช่งสาป เข้าสู่พระพรและชีวิตที่บริบูรณ์ในพระเยซูคริสต์

  วันนี้ชีวิตเราเป็นเหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชนชาติอิสราเอลหรือไม่ ?

  มีความบาปใด สิ่งขวางกั้นอะไรที่ให้พื้นที่กับศัตรูเหนี่ยวรั้งและถ่วงคุณไว้ จึงทำให้คุณยังไม่มีเสรีภาพ ที่จะรับเอาความบริบูรณ์ในพระเยซูผู้ได้จ่ายราคาเพื่อคุณแล้วนั้น

เทศนา

 • Jun 08 , 2016

  เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.ศรีวรรณ อุ่นใจ คณะผู้รับใช้คริสตจักรแห่งพระบัญชา เรื่อง ยกหนี้

  รับชมผ่าน QR code

 • Jun 01 , 2016

  เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.นิมิต  พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา เรื่อง ใครมีหูจงฟังเถิด

  รับชมผ่าน QR Code

 • May 22 , 2016

  เชิญรับฟังคำเทศนาพิเศษจาก Ps. Mel Tari เรื่อง บทเรียนจาก ยอห์น บทที่ 2 เมื่อพระเยซูเปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่น

  รับชมผ่าน QR Code

 • Feb 09 , 2016

  เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.ศิริพร สุกัญจนศิริ (อ.ใหญ่) เรื่องการเป็นบุคคลที่เคลื่อนอย่างมียุทธศาสตร์ คำเทศนาที่จะทำให้เราได้มองเห็นยุธศาสตร์ที่พระเจ้าจัดเตรียมและหนทางที่พระเจ้าจะเข้ามาสอนเราในการเคลื่อนไปกับพระเจ้าอย่างมีเป้าประสงค์และจุดหมาย

  รับชมผ่าน QR Code

   

นมัสการ

 • Jul 24 , 2016

  เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 24 กรกฎาคม 2016 เมื่อพระเจ้าพร้อมที่จะปลดปล่อยพวกเราออกจากแล่งของธนู เพื่อเข้าสู้เป้าประสงค์ของพระองค์เพื่อประเทศนี้

  รับชมผ่าน QR Code

 • Jul 17 , 2016

  เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 17 กรกฎาคม 2016 พระเจ้าเสด็จมาพร้อมเสียงโห่ร้องแห่งชัยชนะของพระองค์

  รับชมผ่าน QR Code

 • Jul 10 , 2016

  เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 10 กรกฎาคม 2016 ความบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่เทลงมาอย่างท่วมท้น

  รับชมผ่าน QR Code

 • Jul 03 , 2016

  เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 3 กรกฏาคม 2016

  รับชมผ่าน QR Code

CD-DVD คำเทศน์

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

สถานนมัสการวันอาทิตย์

แผนที่ออฟฟิศ