เทศนา

 • May 25 , 2015

  เชิญรับฟังคำเทศนาเรื่อง อย่างทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัย โดย อ.ศรีวรรณ อุ่นใจ คณะผู้รับใช้คริสตจักรแห่งพระบัญชา

 • May 19 , 2015

  เชิญรับฟังคำเทศนาเรื่อง อาณาจักรของพระเจ้า โดย อ.พรเศก จิตต์แจ้ง คณะผู้รับใช้คริสตจักรแห่งพระบัญชา

 • Apr 28 , 2015

  เชิญรับฟังคำเทศนาเรื่อง พระคุณพระเจ้า(ครั้งที่ 2)จาก อ.พรเศก จิตต์แจ้ง คณะผู้รับใช้คริสตจักรแห่งพระบัญชา เชิญรับฟังครับ

   

 • Apr 12 , 2015

  บรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญ­ชาวันที่ 9 เมษายน 2015 รอบพิเศษสำหรับช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์ วันนี้พระเจ้าได้มาพร้อมกับชัยชนะของพระอง­ค์ และเราทั้งหลายได้เข้าไปร่วมในชัยชนะนั้นก­ับพระองค์แล้ว

นมัสการ

 • Jun 28 , 2015

  เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 28 มิถุนายน 2015 พระเจ้าได้พาเราไปสู่ชัยชนะของพระองค์ที่ เราจะเข้าไปแล้วรับทุกอย่างที่พระองค์ทำให้เราเสร็จแล้ว และไม่ขึ้นอยู่กับว่าตอนเนี้เราจะเป็นอย่างไร เพียงแค่เราเลือกแล้วเราจะได้รับชัยชนะร่วมกับพระองค์

 • Jun 26 , 2015

  เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบั­ญชาวันที่ 21 มิถุนายน 2015 พระเจ้าได้สำแดงว่าเมื่อเราเข้ามาในพระองค­์ พระองค์เองจะเป็นผู้ประทานชีวิต และไม่ใช่แค่มีชีวิตแต่พระองค์จะทำให้เราง­ดงามอย่างอัศจรรย์

 • Jun 15 , 2015

  บรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 14 มิถุนายน 2015 พระเจ้าได้ปลอดปล่อยพระสิริลงมาตั้งแต่เริ่มนมัสการ ยอดเยี่ยมมากครับ

 • Jun 01 , 2015

  บรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 31 พฤษภาคม 2015 พระเจ้าได้มาย้ำกับพวกเราว่าเราเป็นลูกที่เข้ามาเพื่อรับชัยชนะร่วมกับพระองค์

CD-DVD คำเทศน์

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

สถานนมัสการวันอาทิตย์

แผนที่ออฟฟิศ


ดู Glory Building (UCC) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า