อธิษฐาน 40 วันที่แห่งพระสิริ กรุงเทพฯ

6 ธันวาคม 2014 ถึง 4 มกราคม 2015 
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 19.00-21.00 น. Glory Building (อาคารสำนักงานคริสตจักร)
วันเสาร์ เวลา 14.00-16.00 น. Glory Building (อาคารสำนักงานคริสตจักร)
วันอาทิตย์ เวลา 14.00-16.00 น. ห้อการค้าไทย-จีน ชั้น 12 ฝั่งอาคารจอดรถ (ตึกTCC)
พิเศษวันที่ 31 ธันวาคม 2014 - 1 มกราคม 2015 เวลา 20.00-05.00 น. คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท ซ.6

เทศนา

นมัสการ

 • Dec 15 , 2014

  บรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญ­ชา วันที่ 14 ธันวาคม 2014

 • Dec 09 , 2014

  บรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญ­ชาวันที่ 7 ธันวาคม 2014

 • Dec 01 , 2014

  บรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญ­ชาวันที่ 30 พ.ย. 2014

 • Nov 24 , 2014

  บรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญ­ชา วันที่ 23 พฤศจิกายน 2014

CD-DVD คำเทศน์

บัญชีธนาคารของคริสจักร

แผนที่คริสตจักร


ดู คริสตจักรแห่งพระบัญชา The United Chruch of Commandment ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

แผนที่ออฟฟิศ


ดู Glory Building (UCC) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า