ประชาสัมพันธ์

เทศนา

นมัสการ

 • Aug 29 , 2016

  เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 28 สิงหาคม 2016

  รับชมผ่าน QR Code

 • Aug 14 , 2016

  เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 14 สิงหาคม 2016  เมื่อความรักของพระเจ้าประทุขึ้นมาเหมือนภูเขาไฟระเบิด

  รับชมผ่าน QR Code

 • Aug 07 , 2016

  เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 7 สิงหาคม 2016 พระเจ้าเราวางใจพระองค์ผู้ทรงหนักแน่ไม่มีสิ่งใดทำให้พระองค์ไม่หวั่นไหวได้

  รับชมผ่าน QR Code

 • Jul 31 , 2016

  เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 31 กรกฎาคม 2016 ร่วมป่าวประกาศการเป็นลูกของพระเจ้าและรับเอาทุกสิ่งที่ พ่อจัดเตรียมไว้ให้กับลูกของพระองค์

   รับชมผ่าน QR Code

CD-DVD คำเทศน์

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

สถานนมัสการวันอาทิตย์

แผนที่ออฟฟิศ