ขอเปลี่ยนแปลงการใช้สถานที่รอบนมัสการของคริสตจักรแห่งพระบัญชา

ในวันอาทิตย์ที่ 8,15 และ 22 กุมภาพันธ์ 2015 เป็น โรงเรียนคลองเตยวิทยา

พี่น้องสามารถสอบถามเรื่องการเดินทางได้จาก หัวหน้าโซนของท่าน

หรือที่เบอร์ office คริสตจักร 02-744-4436-7 ในเวลาทำการ

 

เทศนา

นมัสการ

 • Feb 15 , 2015

  บรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญ­ชา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2015

 • Feb 08 , 2015

  บรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญ­ชาวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2015

 • Feb 03 , 2015

  เชิญรับชมการนมัสการของคริสตจักรแห่งพระบั­ญชา วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2015

 • Jan 26 , 2015

  บรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญ­ชาวันที่ 25 มกราคม 2015

CD-DVD คำเทศน์

บัญชีธนาคารของคริสจักร

สถานนมัสการวันอาทิตย์

แผนที่ออฟฟิศ


ดู Glory Building (UCC) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า