ประชาสัมพันธ์

เทศนา

นมัสการ

 • Sep 17 , 2017

  เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 17 กันยายน 2017


  {youtube}IjIxrXlzm98|600|450|1{/youtube}

 • Sep 10 , 2017

  เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่ครสิตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 10 กันยายน 2017


  {youtube}lGLWjxAqi5U|600|450|1{/youtube}

 • Sep 03 , 2017

  เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 3 กันยายน 2017


  {youtube}GZ7G7PkmQSU|600|450|1{/youtube}

 • Aug 27 , 2017

  เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 27 สิงหาคม 2017


  {youtube}H43vF-g2Um0|600|450|1{/youtube}

CD-DVD คำเทศน์

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

สถานนมัสการวันอาทิตย์

แผนที่ออฟฟิศ