ประชาสัมพันธ์

เทศนา

นมัสการ

 • Nov 19 , 2017

  เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 19 พฤศจิกายน 2017

 • Nov 12 , 2017

  เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสจักรแห่งพระบัญชา วันที่  12 พฤศจิกายน 2017

 • Oct 30 , 2017

  เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 29 ตุลาคม 2017


  {youtube}XuoRr5ux704|600|450|1{/youtube}

 • Oct 22 , 2017

  เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 22 ตุลาคม 2017

CD-DVD คำเทศน์

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

สถานนมัสการวันอาทิตย์

แผนที่ออฟฟิศ