ประชาสัมพันธ์

เทศนา

นมัสการ

 • Jul 23 , 2017

  เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 23 กรกฎาคม 2017

 • Jul 16 , 2017

  เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 16 กรกฎาคม 2017

 • Jul 09 , 2017

  เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 9 กรกฎาคม 2017

 • Jul 02 , 2017

  เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 2 กรกฎาคม 2017

CD-DVD คำเทศน์

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

สถานนมัสการวันอาทิตย์

แผนที่ออฟฟิศ