ประชาสัมพันธ์

เทศนา

นมัสการ

 • Feb 18 , 2018

  เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018

 • Feb 05 , 2018

  เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2018

 • Jan 28 , 2018

  เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 28 มกราคม 2018

 • Jan 21 , 2018

  เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 21 มกราคม 2018

CD-DVD คำเทศน์

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

สถานนมัสการวันอาทิตย์

แผนที่ออฟฟิศ