เต็มล้นด้วยพระสิริแห่งการฟื้นฟู

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก Dr.Pat Francis เรื่อง เต็มล้นด้วยพระสิริแห่งการฟื้นฟู

อ่านเพิ่มเติม: เต็มล้นด้วยพระสิริแห่งการฟื้นฟู

รับเสื้อคลุมแห่งสิทธิอำนาจใหม่

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา เรื่อง รับเสื้อคลุมแห่งสิทธิอำนาจใหม่

อ่านเพิ่มเติม: รับเสื้อคลุมแห่งสิทธิอำนาจใหม่

คุณอยู่จุดไหนในการเคลื่อนของพระเจ้า

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.ติ๊ก วรรณา ไทยวัชรามาศ เรื่อง  คุณอยู่จุดไหนในการเคลื่อนของพระเจ้า

อ่านเพิ่มเติม: คุณอยู่จุดไหนในการเคลื่อนของพระเจ้า

ชนะใสถ้าหัวใจชื่นชมยินดี

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.วรรณา ไทยวัชรามาศ (อ.ติ๊ก) เรื่อง ชนะใสถ้าหัวใจชื่นชมยินดี

อ่านเพิ่มเติม: ชนะใสถ้าหัวใจชื่นชมยินดี

เป็นเราอย่างที่พระเจ้ามอง

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.บัญชา พาเหมาะ คณะผู้รับใช้คริสตจักรแห่งพระบัญชา เรื่องเป็นเราอย่างที่พระเจ้ามอง

อ่านเพิ่มเติม: เป็นเราอย่างที่พระเจ้ามอง

พระพรมีแก่ทุกคนที่รอคอยพระเจ้า

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.ศรีวรรณ อุ่นใจ เรื่อง พระพรมีแก่ทุกคนที่รอคอยพระเจ้า

รับชมผ่าน QR Code

อ่านเพิ่มเติม: พระพรมีแก่ทุกคนที่รอคอยพระเจ้า

จงซ่อนตัวในพระเจ้า(ใช้เวลาส่วนตัวกับพระองค์)

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก Benjamin Low เรื่อง จงซ่อนตัวในพระเจ้า(ใช้เวลาส่วนตัวกับพระองค์)

รับชมผ่าน QR Code

อ่านเพิ่มเติม: จงซ่อนตัวในพระเจ้า(ใช้เวลาส่วนตัวกับพระองค์)

ยกหนี้

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.ศรีวรรณ อุ่นใจ คณะผู้รับใช้คริสตจักรแห่งพระบัญชา เรื่อง ยกหนี้

รับชมผ่าน QR code

อ่านเพิ่มเติม: ยกหนี้

ใครมีหูจงฟังเถิด

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.นิมิต  พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา เรื่อง ใครมีหูจงฟังเถิด

รับชมผ่าน QR Code

อ่านเพิ่มเติม: ใครมีหูจงฟังเถิด

บทเรียนจาก ยอห์น บทที่ 2 เมื่อพระเยซูเปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่น

เชิญรับฟังคำเทศนาพิเศษจาก Ps. Mel Tari เรื่อง บทเรียนจาก ยอห์น บทที่ 2 เมื่อพระเยซูเปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่น

รับชมผ่าน QR Code

อ่านเพิ่มเติม: บทเรียนจาก ยอห์น บทที่ 2 เมื่อพระเยซูเปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่น

การเป็นบุคคลที่เคลื่อนอย่างมียุทธศาสตร์

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.ศิริพร สุกัญจนศิริ (อ.ใหญ่) เรื่องการเป็นบุคคลที่เคลื่อนอย่างมียุทธศาสตร์ คำเทศนาที่จะทำให้เราได้มองเห็นยุธศาสตร์ที่พระเจ้าจัดเตรียมและหนทางที่พระเจ้าจะเข้ามาสอนเราในการเคลื่อนไปกับพระเจ้าอย่างมีเป้าประสงค์และจุดหมาย

รับชมผ่าน QR Code

 

อ่านเพิ่มเติม: การเป็นบุคคลที่เคลื่อนอย่างมียุทธศาสตร์

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ