UCC Church Worship 18 March 2018

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 18 มีนาคม 2018

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 18 March 2018

UCC Church Worship 11 March 2018

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 11 มีนาคม 2018

 

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 11 March 2018

UCC Church Worship 4 March 2018

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 4 มีนาคม 2018

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 4 March 2018

UCC Church Worship 25 February 2018

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2018

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 25 February 2018

UCC Church Worship 25 February 2018

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2018

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 25 February 2018

UCC Church Worship 18 February 2018

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 18 February 2018

UCC Church Worship 4 February 2018

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2018

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 4 February 2018

UCC Church Worship 28 January 2018

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 28 มกราคม 2018

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 28 January 2018

UCC Church Worship 21 January 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 21 มกราคม 2018

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 21 January 2017

UCC Church Worship 17 December 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 17 ธันวาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 17 December 2017

UCC Church Worship 10 December 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 10 ธันวาคม 2017

อ่านเพิ่มเติม: UCC Church Worship 10 December 2017

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ