UCC Church Worship 22 January 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 22 มกราคม 2017

 

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ