UCC Church Worship 29 January 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 29 มกราคม 2017

 

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ