UCC Church Worship 5 February 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2017

 

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ