UCC Church Worship 12 February 2017

เชิญรับชมการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 12  กุมภาพันธ์ 2017

 

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ