UCC Church Worship 16 April 2017

เชิญรับชมบรยากาศของการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 16 เมษายน 2017

 

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ