UCC Church Worship 23 April 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 23 เมษายน 2017

 

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ