UCC Church Worship 14 May 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 14 พฤษภาคม 2017

 

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ