UCC Church Worship 18 March 2018

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 18 มีนาคม 2018

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ