คำเทศนา

คริสตจักรแห่งพระบัญชาขอต้อนรับทุกท่าน รับฟังคำสอนที่จะพาท่านก้าวเข้าสู่ฤดูกาลใหม่ การเคลื่่อนไหวโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และการเจิมภายใต้พระสิริของพระเจ้า

การนมัสการ

ขอเชิญทุกท่านรับชมการนมัสการของคริสตจักรแห่งพระบัญชา การนมัสการที่จะพาท่านพบการทรงสถิตและสัมผัสพระสิริของพระเจ้า ท่านจะได้รับการเติมเต็มจากความรักของพระเจ้าอย่างอัศจรรย์

ประชาสัมพันธ์

on on . Hits: 213

เดือนตุลาคม 2018

สัมมนา "พุ่งไปข้างหน้ากับพระเจ้า"

ขอเชิญคุณ....มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานสัมมนาพิเศษ

พุ่งไปข้างหน้ากับพระเจ้า (Move Forward with God)

วันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2018

กำหนดการ และรายละเอียดมื้ออาหารและอาหารว่าง

  > วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2018 เวลา 13:30–21:30 น. : อาหารว่างบ่ายและอาหารเย็น

  > วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2018 เวลา 09:00–21:30 น. : อาหารว่างเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารว่างบ่าย, อาหารเย็น

  > วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2018 เวลา 13:30-17:00 น. : อาหารว่างบ่าย

สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 คริสตจักรสดุดี (สุขุมวิท 101/2)  BTS สถานีอุดมสุข   

ค่าลงทะเบียน (ไม่รวมคู่มือ) : เพียงท่านละ 500 บาท เท่านั้น (ค่าลงทะเบียนรวมอาหาร 3 มื้อและอาหารว่าง 4 มื้อ)

ค่าคู่มือสัมมนา : ราคาเล่มละ 150 บาท (2 ภาษา) สั่งจองได้เมื่อลงทะบียน    ร่วมงานเท่านั้น

เปิดลงทะเบียน : วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2018 เป็นต้นไป

ช่องทางการลงทะเบียนร่วมงาน : ติดต่อตัวแทนคริสตจักร หรือ สมัครผ่าน

Line@ “MoveForwardwithGod”  เพียงแค่ ADD Line@ จาก OR Code หรือ

เพิ่มเพื่อนด้วย ID: @cut4298g

วิทยากรโดย : ดร.โรเบิร์ต และ ดร.ลินดา ไฮด์เล่อร์ จาก Glory of Zion

ดร.โรเบิร์ต ไฮด์เลอร์ เป็นอาจารย์อาวุโสของ Glory of Zion และรับใช้ในระดับนานาชาติในฐานะอาจารย์ที่เคลื่อนแบบอัครทูต           

ปัจจุบันท่านเดินทางและรับใช้ด้วยการสอนในงานสัมมนาและโรงเรียนในประเทศต่างๆ รวมทั้งสอนในการประชุมทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ท่านยังเขียนหนังสือต่างๆ อีกมากมาย

ดร.ลินดา ไฮด์เลอร์ เป็นผู้รับผิดชอบพันธกิจการปลดปล่อย ที่ Glory of Zion รวมทั้งเป็นนักอธิษฐานวิงวอนในระดับยุทธศาสตร์ที่มีประสบการณ์สูง ท่านเป็นหนึ่งใน Eagle Team ที่เดินทางไปทั่วโลก ร่วมกับ อาจารย์ชัค เพียร์ซ

 

ศัตรูต้องการที่จะฉุดรั้งเราไว้ไม่ให้เรารุดไปข้างหน้า แต่ให้เราพลาดโอกาสและเวลาที่ พระเจ้ากำหนดไว้เพื่อไม่ให้แผนการของพระองค์สำเร็จ

ศัตรูต้องการให้เราเลื่อนเวลาสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะทำออกไป เพื่อทำให้เราและประเทศไทยอยู่ในถิ่นทุรกันดารยาวนานขึ้น

ในขณะที่พระเจ้าบอกว่านี่เป็นฤดูกาลที่พระองค์เร่งเวลา เป็นเวลาของการเขย่าเป็นเวลาที่พระเจ้ากำลังทำให้การปกครองของพระองค์ปรากฎขึ้น พระเจ้ากำลังรื้อฟื้น และนำพระกายของพระองค์ “พุ่งไปข้างหน้า” เพื่อให้ประเทศไทยไปถึงเป้าประสงค์สูงสุดของพระองค์

อย่ายอมให้ศัตรูผลักคุณไปข้างหลัง อย่าหยุดกับที่เพราะความคุ้นเคยกับการทำงานหนักและเห็นผลเล็กน้อย หยุดความคิดความสนใจเพียงแค่ความรอดส่วนบุคคล แต่ให้คำนึงถึงเป้าประสงค์ของพระเจ้าสำหรับประเทศไทย  

ดังนั้นจงเลือกร่วมมือกับพระเจ้า จับมือของพระองค์แล้ว “พุ่งไปข้างหน้า” ยอมให้พระองค์พาคุณไปเพื่อให้พระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เฉพาะส่วนตัวของคุณเท่านั้น แต่เพื่อเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคนไทยและประเทศไทย

 จัดโดย : คริสตจักรสดุดี, คริสตจักรแห่งพระบัญชา, คริสตจักรยุคพระคุณ และ Glory of  Zion

สอบถามเพิ่มเติม : สุดดี 080-553-5100 , ยุคพระคุณ:061-141-5163 ,  UCC:089-821-3124


เดือนธันวาคม 2018 

ค่ายทรงสถิต

วันเสาร์ที่ 8 - วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2018

(รอรายละเอียดเพิ่มเติม)

ข้อพระคัมภีร์ประจำวัน

เอเฟซัส 6:10 TH1971
สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์

บัญชีธนาคารคริสตจักรแห่งพระบัญชา