การนมัสการ

ขอเชิญทุกท่านรับชมการนมัสการของคริสตจักรแห่งพระบัญชา การนมัสการที่จะพาท่านพบการทรงสถิตและสัมผัสพระสิริของพระเจ้า ท่านจะได้รับการเติมเต็มจากความรักของพระเจ้าอย่างอัศจรรย์

อธิษฐานก้าวเข้าสู่ปี 5779
Monday 10 September 2018, 19:00 - 22:30
Hits : 15
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Contact หัวหน้าโซนของท่าน

อธิษฐานก้าวเข้าสู่ปี 5779

วันจันทร์ที่  10 กันยายน 2018 

เวลา  19.00 - 22.30 น. สถานที่ อาคารกลอรี่

Location Glory Buinding อาคารกอลรี่
อธิษฐาน นมัสการ เพื่อก้าวเข้าสูปี 5779