พุ่งไปข้างหน้ากับพระเจ้า
From Friday 19 October 2018 -  09:00
To Sunday 21 October 2018 - 17:00
Hits : 71
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Contact หัวหน้าโซนของท่าน หรือ UCC Service

สัมมนา "พุ่งไปข้างหน้ากับพระเจ้า"

วันศุกร์ที่ 19 ถึงวันอาทิตย์ 21  ตุลาคม 2018 

โดยอ.โรเบิร์ต และ อ.ลินดา ไฮด์เลอร์

Location จะแจ้งให้ทราบต่อไป
โดย อ.โรเบิร์ต และ อ.ลินดา ไฮด์เลอร์