ประชาสัมพันธ์

เทศนา

นมัสการ

 • Jun 25 , 2017

  เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 25 มิถุนายน 2017

 • Jun 18 , 2017

  เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 18 มิถุนายน 2017

 • Jun 11 , 2017

  เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 11 มิถุนายน 2017

 • Jun 04 , 2017

  เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 4 มิถุนายน 2017

CD-DVD คำเทศน์

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

สถานนมัสการวันอาทิตย์

แผนที่ออฟฟิศ